JEDNOSTKI REALIZUJĄCE DOŚWIADCZENIA

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
Seroczyn; ul. Koszarowa 4; 08-116 Seroczyn
tel. : 25 631 42 92; e-mail: sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie
Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie
Kawęczyn 57/1; 96-516 Szymanów
tel. : 46 861 35 15; e-mail: zdoo.kaweczyn@seroczyn.coboru.gov.pl
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu
Radom; ul. Chorzowska 16/18; 26-600 Radom
tel.: 48 365 69 00; e-mail: radom@cdr.gov.pl
(Doświadczenia prowadzone w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie /n Wisłą)
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Oddział w Jadwisinie
Jadwisin; 05-140 Serock
tel.: 22 782 66 20; e-mail: jadwisin@ihar.edu.pl
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach
Laski; 05-660 Warka
tel.: 48 667 21 05; e-mail: zhrlaski@danko.pl
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział Poświętne w Płońsku
Poświętne; ul. H Sienkiewicza 11; 09-100 Płońsk
tel.: 23 663 07 00;
e-mail: sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
Radzików; 05-870 Błonie
tel.: 22 725 36 11; e-mail: postbox@ihar.edu.pl