SDOO SEROCZYN


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie Seroczyn, ul. Koszarowa 4
08-116 Seroczyn
powiat Siedlce
województwo mazowieckie

tel. i faks 25 631 42 92
email sdoo@seroczyn.coboru.gov.pl

p.o. dyrektora :   dr Joanna Dziurdziak

Położenie geograficzne:

φ = 52o00´, λ = 21o56´, H = 150 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 25,4 ha, w tym płodozmian doświadczalny 25,0 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
  • Klasy bonitacji gleb: IIIb - V
  • Średnia temperatura roczna: 8,1oC
  • Roczna suma opadów: 610 mm