ZDOO KAWĘCZYN


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie Kawęczyn 57/1
96-516 Szymanów
powiat : Sochaczew
województwo: mazowieckie

tel. i faks 46 861 35 20
tel. 46 861 35 15
email zdoo.kaweczyn@seroczyn.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Kawęczyn, z-ca dyrektora SDOO Seroczyn :   mgr inż. Anna Faryn

Położenie geograficzne:

φ = 52o10´, λ = 20o21´, H = 90 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 87,7 ha (grunty w całości dzierżawione), w tym płodozmian doświadczalny 27 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny dobry, żytni bardzo dobry, żytni dobry, zbożowo-pastewny mocny
  • Klasy bonitacji gleb: IIIa - V
  • Średnia temperatura roczna: 8,5oC
  • Roczna suma opadów: 484 mm