POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


Wydarzenia

Uczestnicy zebrani na części wykładowej III Krajowego Dnia Soi w Radzikowie

2 września 2022 r.

W dniu 2 września 2022 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie, odbył się „III Krajowy Dzień Soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”

Czytaj dalej
Lustracja doświadczeń na polu przez  Członków  mazowieckiego Zespołu PDO

30 czerwca r.

W dniu 30 czerwca 2022 roku w HR Danko Zakładzie Hodowli Roślin w Laskach odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia grupę 24 osób m. in. rolników, pracowników MODR i SDOO w Seroczynie uczestniczących w Dniach Pola w SDOO Seroczyn na tle doświadczenia z jęczmieniem ozimym.

22 czerwca 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbył się Dzień Pola pod hasłem ,,Nowe Odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”

Czytaj dalej
na zdjęciu wizytujący stoisko SDOO w Seroczynie przedstawicieli MRiRW , Dyrektora COBORU i pracowników SDOO w Seroczynie

14 czerwca 2022 r.

W dniu 14 czerwca 2022 roku, na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie odbył się III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie

Czytaj dalej


Na stronach centrali COBORU

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci