POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


Wydarzenia

na zdjęciu Członkowie MZ PDO wsłuchani w wystąpienie pani Dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW.

25 stycznia 2023 r.

W dniu 25 stycznia 2023 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Czytaj dalej
Uczestnicy zebrani na części wykładowej III Krajowego Dnia Soi w Radzikowie

2 września 2022 r.

W dniu 2 września 2022 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie, odbył się „III Krajowy Dzień Soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”

Czytaj dalej
Lustracja doświadczeń na polu przez  Członków  mazowieckiego Zespołu PDO

30 czerwca r.

W dniu 30 czerwca 2022 roku w HR Danko Zakładzie Hodowli Roślin w Laskach odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia grupę 24 osób m. in. rolników, pracowników MODR i SDOO w Seroczynie uczestniczących w Dniach Pola w SDOO Seroczyn na tle doświadczenia z jęczmieniem ozimym.

22 czerwca 2022 r.

W dniu 22 czerwca 2022 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbył się Dzień Pola pod hasłem ,,Nowe Odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”

Czytaj dalej


Na stronach centrali COBORU

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci