Dzień Pola w Seroczynie


W dniu 22 czerwca 2022 roku, na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie odbył się Dzień Pola pod hasłem ,,Nowe Odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”.

Po przywitaniu przybyłych przez Panią Emilię Sekulską - Dyrektora SDOO w Seroczynie miała miejsce część konferencyjna, w której Pani Dyrektor Stacji omówiła założenia Europejskiego Zielonego Ładu (bioróżnorodność i strategię „od pola do stołu”) oraz rekomendację odmian i tworzenie LOZ. Na polach rolnicy mieli możliwość obejrzenia doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO): zbóż ozimych i jarych, ziemniaka, buraka pastewnego, kukurydzy oraz roślin bobowatych grubonasiennych: łubinu żółtego i łubinu wąskolistnego i soi, a na poletkach pokazowych także grochu i bobiku.

Specjaliści działu badawczo-doświadczalnego prezentowali nowe odmiany oraz odmiany z LOZ. W trakcie imprezy przekazano uczestnikom opracowania wyników doświadczeń krajowych oraz wyników doświadczeń regionalnych, publikacje dotyczące Listy Odmian Zalecanych i Inicjatywy białkowej COBORU. W imprezie ogółem wzięło udział 30 osób.

Zdjęcie przedstawia grupę 24 osób m. in. rolników, pracowników MODR i SDOO w Seroczynie uczestniczących w Dniach Pola w SDOO Seroczyn na tle doświadczenia z jęczmieniem ozimym.