Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 30 czerwca 2022 roku w HR Danko Zakładzie Hodowli Roślin w Laskach odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Posiedzenie rozpoczęło się lustracją doświadczeń PDO ze zbożami ozimymi i jarymi prowadzonymi w Laskach. Przed dyskusją nad ustaleniem doborów Inspektor COBORU Michał Dybowski omówił wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych zarejestrowanych w 2022 roku.

Lokalizacja doświadczeń pozostała taka jak w roku ubiegłym. Wszyscy uczestnicy otrzymali publikacje regionalnych wyników doświadczeń PDO oraz LOZ.

Lustracja doświadczeń na polu przez  Członków  mazowieckiego Zespołu PDO
Obrady MZPDO na Sali
Zdjęcie pamiątkowe uczestników posiedzenia Mazowieckiego Zespołu PDO