Posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 25 stycznia 2023 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Głównym punktem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa mazowieckiego (LOZ) na rok 2023 dla zbóż ozimych i jarych, ziemniaków jadalnych z wszystkich grup wczesności, roślin bobowatych grubonasiennych i soi, kukurydzy na ziarno oraz rzepaku ozimego.

Przedstawione zostały także charakterystyki nowych odmian zarejestrowanych w 2023 roku.

Ustalone zostały dobory odmian dla zbóż jarych, poprzedzone omówieniem wyników doświadczeń dla rejonu IV i województwa mazowieckiego oraz ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2023 roku w województwie.

Na posiedzeniu gościła pani dr hab. Irena Suwara, prof. SGGW - dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii, która przybliżyła zebranym historię wydziału i SGGW oraz ofertę kształcenia na studiach dziennych, podyplomowych i doktoranckich.

Członkowie MZ PDO wsłuchani w wystąpienie pani Dziekan Wydziału Rolnictwa i Ekologii SGGW.
Członkowie MZ PDO biorący udział w głosowaniu.
Członkowie MZ PDO obecni na posiedzeniu pozujący do zdjęcia.