Dni Pola pod hasłem ,, Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”


W dniu 25 maja 2023 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego w Kawęczynie (pola w Radzikowie) odbyły się Dni Pola pod hasłem ,, Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Pracownicy Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian wraz z Panią Dyrektor Joanną Dziurdziak przywitali gości oraz oprowadzili po polach doświadczalnych, na których uczestnicy mogli oglądać doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO): zbóż ozimych i jarych, rzepaku, roślin bobowatych grubonasiennych: łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, soi, grochu i bobiku. Szczególną uwagę zwracaliśmy na nowe odmiany oraz odmiany z Listy Odmian Zalecanych

W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół rolniczych, młodzi zapaleni rolnicy oraz doradcy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zdjęcie grupowe uczestników Dni Pola w ZDOO w Kawęczynie
Omawianie wyników plonowania doświadczeń PDO z publikacji ,,Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych”
Zwiedzanie pól doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie
Zwiedzanie pól doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie
Zwiedzanie pól doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie