100 – lecia Doradztwa Rolniczego


W dniu 17 czerwca 2023 roku w płońskim Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyła się gala z okazji 100 – lecia doradztwa rolniczego na Mazowszu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora MODR Warszawa Pana Sławomira Piotrowskiego oraz Dyrektora MODR Oddział Poświętne Jarosława Grabowskiego. Na gali odbyła się prezentacja książki ,, 100 lat z doradztwem na Mazowszu”.

Podziękowanie za długoletnią współpracę oraz życzenia dalszej pomyślności złożyła Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Seroczynie Pani Joanna Dziurdziak.

Przemówienie Dyrektora MODR Warszawa Pana Sławomira Piotrowskiego
Tort Jubileuszowy
Widownia uczestników gali
Wręczenie podziękowania za długoletnią współpracę na ręce Dyrektoa MODR Warszawa Pana Sławomira Piotrowskiego i Dyrektora MODR WARSZAWA Oddział Poświętne Pana Jarosława Grabowskiego