IX posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


20 czerwca 2023 roku w Zwoleniu odbyło się dziewiąte posiedzenie Mazowieckiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Spotkanie miało na celu ustalenie planu doświadczeń, doboru odmian zbóż ozimych oraz lokalizacji doświadczeń dla województwa mazowieckiego na sezon 2023/2024.

Po obradach członkowie MZ PDO mieli okazję odwiedzić pola doświadczalne Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie będący częścią IUNG-PIB w Puławach. Na tych polach, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ Radom prowadzi w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego doświadczenia ekologiczne z wybranymi gatunkami roślin uprawnych. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem prowadzonych doświadczeń oraz dziękujemy Pracownikom Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Grabowie za miłe przyjęcie oraz za dzielenie się z Nami wiedzą i doświadczeniem.

Uczestnicy 9 MZ PDO w Zwoleniu
Wizytacja Doświadczeń ekologicznych w Grabowie. Doświadczenia PDO.
Wizytacja Doświadczeń ekologicznych w Grabowie. Doświadczenia PDO.